11 062023-10-30

Spalio 30 d. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Jonavos rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės susirinkimas. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė ir psichologė Inga Jurevičiūtė pristatė atliktą tyrimą „Mokytojo padėjėjo vaidmuo ugdymo įstaigoje“. Buvo atlikta Jonavos rajono ugdymo įstaigų mokytojo padėjėjų apklausa, kurioje dalyvavo 30 respondentų. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė Inga Lisovskienė apžvelgė švietimo pagalbos specialistų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus. Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė Edita Ruckienė dalijosi ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Taisyklingos ir turtingos kalbos link“ medžiaga, pristatė parengtą lankstinuką „Tėvams apie dvikalbių (daugiakalbių) vaikų kalbą“. Jonavos lopšelio-darželio „Bitutė“ logopedė Lionė Pučilauskienė pristatė ilgalaikio projekto „Pasakos nori kalbėti“, vykdomo nuo 2021 metų, tikslus, uždavinius, veiklas.

Buvo diskutuojama apie pritaikytų bei individualizuotų ugdymo programų rengimą, duomenų apie mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius perdavimą, atvykusių / sugrįžusių iš užsienio mokinių vertinimą.

            Pastebėta, kad metodinės grupės veikla paskutiniais metais suaktyvėjo, grupės nariai dalijosi gerąja patirtimi. Metodinės grupės pirmininke trejiems metams vienbalsiai perrinkta Jonavos Justino Vareikio progimnazijos specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė.

E. Ruckienė, Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai