MOKYTOJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJA

LORETA BIZOKIENĖ


Skyriaus vedėjas organizuoja Skyriaus darbą, atsako už veiklos kokybę ir rezultatus, atstovauja Skyriui rajone ir respublikoje; koordinuoja rajono mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos tobulinimo procesą rajone, Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninių etapų organizavimą ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Tarnybos ir Skyriaus dokumentuose.

Kontaktai: tel.: +370 615 17411, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJA

EGLĖ VAICEKAUSKIENĖ

Skyriaus vedėjas užtikrina ir koordinuoja Tarnybos ir Skyriaus nuostatuose apibrėžtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, organizuoja Skyriaus darbą, planuoja jo veiklos tobulinimą, atsako už veiklos kokybę ir rezultatus, tvarkomųjų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą, atstovauja Skyriui Nacionalinėje švietimo agentūroje, švietimo įstaigose ir kitose institucijose.

Kontaktai: tel.: +370 614 01214, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________

CENTRALIZUOTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJAS

ALGIMANTAS STUCKAS


Skyriaus vedėjas planuoja ir organizuoja skyriaus darbą įgyvendinant biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Kontaktai: tel.: +370 630 18213, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________

ŪKIO DALIES SKYRIAUS VEDĖJAS

BRONISLOVAS LIUTKUS

Organizuoja materialinių vertybių užsakymus, rūpinasi patalpų priežiūra, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymu, atlieka  medžiagų ir inventoriaus kiekinę apskaitą.

Kontaktai: tel.:. +370 687 57704, el. paštas:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai