foto spt 3 12

Naujienos

05 06 etikos konferencija

Balandžio 26 d. įvyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo (etikos) besimokančių mokinių ir mokytojų kasmetinė konferencija. Šiemet konferencijos „Mieli tėveliai, kodėl mes (ne)susišnekame?“ tikslas – bendradarbiauti, susipažinti bei pasimokyti vieniems iš kitų, kartu gvildenant aktualias dorovines temas.
Mokyklų komandos pristatė savo darbus – bendraamžių, tėvų apklausas, plakatus, pristatymus, vaidybinius siužetus ir inscenizacijas. Konferencijos viešnia psichologė Snieguolė Cėgienė pateikė įdomių psichologinių žinių. Konferencija vyko Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje, kurioje dalyvavo 6–8 klasių mokiniai iš penkių rajono mokyklų: Jonavos rajono Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro, R. Samulevičiaus progimnazijos, J. Vareikio progimnazijos, „Neries“ pagrindinės bei „Lietavos“ pagrindinės mokyklos. Mokinius ruošė mokytojos: J. Klibavičienė, E. Pilvinienė, L. Trilikauskienė ir V. Vyčienė.

V. Vyčienė, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos etikos mokytoja

04 28 saulutė 1Balandžio 28 d. Jonavos vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ su darželio, Panerio pradinės mokyklos, Šveicarijos progimnazijos ir Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo mokytojais svarstėme apie priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimą. Aptarėme atnaujinto ugdymo turinio kokybės kriterijus, vertinimo tikslus, būdus, kompetencijų ugdymo ypatumus, mokytojo, mokinio, tėvų atsakomybę. Atnaujintoje ugdymo programoje akcentuojamos asmenybės vertybės, o ne akademiniai pasiekimai, išryškinama mokytojo santykio su mokiniu svarba siekiant ugdymosi tikslų. Išsakytas nuogąstavimas dėl programos įgyvendinimo pradžios šiais metais rugsėjo mėnesį, manant, kad esame menkai pasiruošę, į programos atnaujinimui skirtus mokymus ne visi norintys pateko, pernelyg skubota programos įgyvendinimo pradžia, neliekant laiko gilesnei programos analizei ir diskusijoms, baiminantis didžiulės programos įgyvendinimui skirtos medžiagos apimties.

04 26 Gamtamokslinė viktorinaBalandžio 14 d. Jonavos pradinėje mokykloje vyko tradicinė respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 3–4 klasių mokinių gamtamokslinė viktorina „Žemė – mano namai“. Viktorinoje, skirtoje tarptautinei motinos Žemės dienai paminėti, varžėsi 10 komandų iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Kėdainių ir Jonavos miestų ir rajonų. Komandos atliko užduotis apie mūsų planetą Žemę, gamtą ir joje vykstančius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius. Po įtemptos kovos I-ąją vietą laimėjo Kauno Panemunės pradinės mokyklos komanda (mokytoja Vita Vedegienė), II-oji vieta atiteko Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos komandai (mokytoja Rosita Vaškevičienė), III-iąją vietą iškovojo Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos komanda (mokytoja Elinga Žukienė). Dėkojame visiems viktorinoms dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir gerą nuotaiką.

Jonavos pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Reda Jurevičienė

04 25 Sveicarijos renginys TŠvietimo problemos analizėje „Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys“ nurodyta, kad viena iš ugdymo kokybės trūkumo priežasčių yra komandinio pedagogų darbo stoka. Siekdama geresnės ugdymo kokybės Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija organizuoja respublikinį socialinių partnerysčių projektą „Kūrybingi mokytojai – sėkmingi mokiniai“, kurio metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai tobulins kompetencijas, dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis. Projektas susideda iš trijų renginių ciklų, ir pirmasis etapas vyko š. m. balandžio 20 d., jo metu Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos, Jonavos rajono Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos, Kauno J. Laužiko ir Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojai pristatė savo ugdymo įstaigos veiklos sėkmės pavyzdžius, įgyvendintas veiklas.

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
7
8
13
14
15
16
22
24
27
28
29
31

Projektai