foto spt 3 12

Naujienos

08 01 bitute22022-08-02

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro kvietimu Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurse, kuris skirtas geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms švietimo įstaigoms.
Mokyklų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas kas dveji metai. Šie metai buvo rekordiniai ne tik konkursui paraiškas pateikusių mokyklų skaičiumi, bet ir mokomųjų erdvių turinio kokybės prasme. Mokyklos buvo vertinamos dviem etapais. Iki gegužės 13 d. savivaldybių etape mokyklų edukacines erdves atsakingai vertino savivaldybių komisijos. Į II konkurso etapą pateko net 115 dalyvių iš visos Lietuvos.

07 04 pleneras2022-06-30

Mums, mokytojams, metai prasideda nuo rugsėjo, o jų pabaigą skaičiuojame vasarą. Būtent birželio pabaiga yra tas laikas, kai suvedame sąskaitas, apžvelgiame, ką nuveikėme per metus. Vasara puikus laikas susitikti su kolegomis, pasidalinti patirtimi, idėjomis, kurių taip reikės prasidėjus naujiems mokslo metams. Dvi birželio dienas Jonavoje idėjomis ir patirtimi dalijosi per 40 Lietuvos technologijų ir menų mokytojų, susirinkusių į patirtinius mokymus „Menas mokyti – tai gebėjimas padėti atrasti“ (Mark Van Doran), kuriuos organizavo Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ir Jonavos rajono technologijų mokytojų metodinė grupė. Vienas iš šių kūrybinių mokymų tikslų – tobulinti mokytojų kūrybiškumo, problemų sprendimo,  kritinio mąstymo bei specialiąsias kompetencijas, rasti būdų, kaip motyvuoti mokinius mokytis technologinio ugdymo dalykų, kaip mokytojui tapti matomam mokyklos bendruomenėje, suteikti dalyviams galimybę pasidalinti patirtimi, išreikšti save kūrėjo amplua.

07 03 matematika2022-06-22

2022 m. birželio 2 dieną Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė mokinių ir mokytojų tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Matematika aplink mus“, kuri mokykloje organizuojama jau nuo 2012 metų. Rajoninę konferenciją, kuri yra viena iš savivaldybės LL3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo veiklų, organizavo matematikos mokytojos V. Rimkevičienė, E. Miliukienė, D. Prochorovienė.
Konferencijos tikslas – skatinti mokinius plačiau ir nuodugniau domėtis matematika, jos pritaikymu įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse. Siekiama ugdyti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir pasitikėjimą savo gebėjimais dalinantis patirtimi, taip pat stiprinti mokyklos bendravimą su kitomis rajono mokyklomis.

Trakai2022-06-16

Birželio 14-15 dienomis Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija organizavo konferenciją „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų kaitos veiksniai ir kryptys“, kurios dalyviai buvo Lietuvos švietimo centrų, švietimo pagalbos tarnybų, švietimo paslaugų centrų, švietimo pažangos centrų atstovai.
Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė Vitalija Bujanauskienė pasveikino konferencijos dalyvius ir koordinavo konferencijos veiklą. Pranešimus skaitė Ilona Valavičienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pedagogų skyriaus vyriausioji specialistė (pranešimas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: reglamentavimas ir numatomi pokyčiai“), Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento vertinimo skyriaus vedėja (pranešimas „Mokytojų profesinio tobulėjimo aspektas švietimo įstaigų išorinio vertinimo panoramoje“), Liucija Jasiukevičienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pedagogų skyriaus vyriausioji specialistė (pranešimas „Mokytojų karjeros modelis. Jo sąsajos su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikla“).

06 14 Neris2022-06-15

Birželio 14 d. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko  netradicinė diena  „Viena diena dingusiame kaime“, skirta Skarulių šv. Onos bažnyčios  400-osioms metinėms paminėti. Nuo pat ryto pliaupiantis lietus neleido įvykdyti užsibrėžto tikslo – nukeliauti pėsčiomis į Skarulius, tad veiklos buvo vykdomos mokykloje. Mokiniai pristatė savo  kūrybinius tiriamuosius darbus „Skaruliai skaičiais“, „Skorulskių giminė“, „Ar žinai?“, „Skarulių bažnyčios archeologiniai radiniai“, „Skarulių legendos“, „Skarulių reklama“. Vėliau vyko bendri pietūs, visi vaišinosi gardžia koše. Nepabūgę lietaus, mokiniai aplankė  memorialą žuvusiems partizanams atminti, padėjo gėlių, uždegė žvakeles žuvusiems laisvės kovotojams. Tokios veiklos mokykloje padeda  bendruomenei susitelkti,  pajusti bendrystę, pasimokyti vieniems iš kitų.  

V. Vyčienė, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja

Renginiai

Projektai