foto spt 3 12

Naujienos

04 21 Mokytojų klubo narių susitikimasTradiciškai mokinių atostogų metu renkasi Jonavos rajono Mokytojų klubo nariai siekdami pasidalinti naujovėmis, darbo patirtimi.
Šio susitikimo metu Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) pradinio ugdymo ambasadorės Jonavoje: Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Asta Narkevičienė ir Jonavos pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja Reda Jurevičienė, pasidalino mokymuose išgirsta medžiaga apie Bendrųjų ugdymo programų pokyčius (pradinio gamtamokslinio ugdymo ir matematikos): siekius, kompetencijas, iššūkius, mokymosi turinio sritis ir temas, pasiekimų sritis ir lygius.
Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Gražina Pranckevičienė pasidalino patirtimi vykdant integruotas veiklas, kuriomis skatinamas visų bendruomenės narių fizinis aktyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas,  ugdomas kūrybiškumas, domėjimasis tiriamąja veikla,

04 21 Jonavos vaikų lopšelisBalandžio 20 d. Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ lankėsi Jonavos raj. savivaldybės Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Lisauskienė ir Kauno raj. Neveronių lopšelio-darželio mokytojų komanda su direktore Airina Juškiene.
Metodinio susitikimo metu lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Violeta Skodienė papasakojo apie STEAM ugdymo idėjų įgyvendinimo pradžią lopšelyje-darželyje, išskyrė esminius STEAM ugdymo principus, akcentavo pagrindines STEAM taikymo problemas, pristatė tiriamosios veiklos etapus.

04 20 logopedų ir spec.pedagogų metodinisBalandžio 20 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vyko rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės susirinkimas. Jonavos rajono ŠPT pedagoginės ir psichologinės pagalbos skyriaus specialioji pedagogė Inga Lisovskienė apibendrino Lietuvos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio ekspertinį vertinimą. Justino Vareikio progimnazijos švietimo pagalbos specialistės pasidalino gerąją darbo patirtimi. Logopedė Edita Ruckienė skaitė pranešimą „Mokymas bendradarbiaujant įtraukiojoje klasėje“. Specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė pristatė respublikinį virtualų projektą „Mano spalvoti žodžiai“.
Išklausę pranešimus, gausus būrys švietimo pagalbos specialistų diskutavo aktualiais klausimais.
L. Zajankauskienė, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės pirmininkė

04 06 UA logo

 

Iš Ukrainos atvykę vaikai/paaugliai išgyvena skaudžius įvykius, todėl net ir apsistoję saugioje aplinkoje gali jaustis bei elgtis labai įvairiai: būti jautrūs, dirglūs, liūdni, nerimauti, bijoti arba stipriai pykti, taip pat gali atrodyti viskam abejingi arba būti linksmi ir užsiimti jų amžiui įprastomis veiklomis.

 

  

Dalinamės naudingomis nuorodomis:
* Ukrainietiški vadovėliai: https://sites.google.com/view/svietimieciaiukrainai/visa-lietuva/knygos-ukrainie%C4%8Di%C5%B3-kalba?fbclid=IwAR3BqJe1PBWePiqEPVPz4ei7m_PxCvusxGm2ECH06TuGZrLcFRGAaslsvBI
* Metodinės pedagogų asociacijos interneto puslapis apie ukrainiečių kalbą ir literatūrą: https://ukrmetod.jimdofree.com/
* Emocinė pagalba ukraiečiams (suaugusiems, tėvams, vaikams): https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nukentejusiesiems-nuo-karo-ukrainoje-bus-teikiama-emocine-parama-ir-psichologine-pagalba 
* Paramos vaikams centro psichologų rekomendacijos, kaip padėti Ukrainos vaikams ir paaugliams pasijusti geriau https://bit.ly/3Icud8l 

04 04 skaitymasBalandžio 4 d. rajono ugdymo įstaigų bibliotekininkės ir pedagogės susirinko į skaitymo skatinimo iniciatyvos rezultatų aptarimo renginį, kuris vyko Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Renginio globėjas LR Seimo narys E. Sabutis pasidžiaugė tradicija tampančia iniciatyva ir apdovanojo aktyviausiai dalyvavusias švietimo įstaigas: „Lietavos“ pagrindinę mokyklą (koordinatorė – bibliotekininkė Violeta Leigienė),  Ruklos Jono Stanislausko mokyklą-daugiafunkcį centrą (koordinatorė – bibliotekininkė Kristina Viršilaitė-Liaugaudienė), lopšelį-darželį „Bitutę“ (koordinatorė – mokytoja Dalia Gudonavičienė).
Iš viso skaitymo skatinimo iniciatyvoje dalyvavo 14 ugdymo įstaigų: 3 lopšeliai-darželiai, 11 mokyklų. Per dvejus iniciatyvos metus į „Skaitau Aš, skaityk Tu, skaitykime Visi kartu“ „Facebook“ grupę prisijungė 237 nariai. Kovo mėnesį buvo pasidalinta 160 įvairių iniciatyvos veiklų įrašais, į juos sureagavo 3574 žmonės.

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
7
8
13
14
15
16
22
24
27
28
29
31

Projektai