foto spt 3 12

Naujienos

foto Karmaza2Pedagogo profesinė veikla ir jos kokybė tiesiogiai priklauso ne tik nuo bendrųjų dirbančiojo žinių ar turimų įgūdžių, bet ir nuo esamos psichinės sveikatos. Psichinė sveikata tiesiogiai susijusi su gyvenimo kokybe: kuo geresnė psichinė sveikata, tuo geriau valdyti ir tinkamai reaguoti į daugelį stresinių situacijų, pasitaikančių ugdymo veikloje. Vienas svarbiausių veiksnių, turinčių įtakai psichinei sveikatai, o tuo pačiu ir gyvenimo kokybei, yra stresas.
Psichologas, pedagoginės psichologijos magistras, lektorius, Lietuvos psichologų sąjungos narys, Europos psichodramos instituto narys Evaldas KARMAZA sausio 24 d.

tyrimas

JONAVOS RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS
PASLAUGŲ VERTINIMO APKLAUSOS REZULTATAI

Tyrimo tikslas. Įvertinti, kaip ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai ir specialistai vertina švietimo pagalbos tarnybos pedagoginio psichologinio skyriaus teikiamas paslaugas, koks yra papildomų paslaugų poreikis.
Tyrimo metodas. Visoms Jonavos rajono ugdymo įstaigoms 2021 m. gruodžio mėnesį elektroniniu paštu nusiųstas prisijungimas prie internetinės apklausos, parengtos remiantis skyriaus veiklos sritimis. 
Tyrimo imtis. Apklausą pilnai užpildė 72 respondentai. Apklausoje nuomonę išreiškė 50 pedagogų (71 proc.), 12 švietimo pagalbos specialistų (17 proc.), 8 įstaigų vadovai (11 proc.).

savanoryste

2022 m. pradžioje, Jonavos švietimo pagalbos tarnybą pasiekė džiugi žinia – tarnybai suteikta Jaunimo savanoriškos tarnybos akreditacija.
Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms. Jos metu jaunuoliai vidutiniškai 40 valandų per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus,

 

01 10 skelbimas Efekt tev PPP2Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius organizuoja efektyvios tėvystės įgūdžių mokymus asmenims, norintiems pagerinti ryšį su vaiku. Šie mokymai skirti padėti, bendrauti, atsakyti į kylančius klausimus dalyviams, kurie nori savo šeimose kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.

Užsiėmimai yra nemokami ir skirti dalyviams, kurių vaikai yra ikimokyklinio/ priešmokyklinio amžiaus (iki 7 metų). Surinkus daugiau nei 6 asmenų grupę, planuojami susitikimai gyvai, jeigu grupė mažesnė ar vyriausybei įvedus kokius nors susitikimų apribojimus užsiėmimai bus vedami nuotoliniu būdu.

01 10 eTwinningProjekte „STEAM įdomioji gamtos matematika“ pasidalinta vaikų matematinių gebėjimų ugdymo praktikomis. Jonavos vaikų lopšelis-darželis ,,Bitutė“ – ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ir gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su ugdymo įstaigomis ir besidalinanti gerąja patirtimi apie į STEAM kompetencijas orientuoto ugdymo proceso organizavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
2021 metų spalio – gruodžio mėnesiais lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojos Diana Bazevičienė, Kristina Novikienė, Dalia Gudonavičienė ir Edita Vaznaitienė organizavo ir įgyvendino tarptautinį eTwinning projektą ,,STEAM įdomioji gamtos matematika (STEAM nature's interesting mathematics)", skirtą matematinių gebėjimų ugdymui STEAM veiklose.
Projekto tikslas – dalinimasis inovatyviomis, kūrybiškomis 3-7 metų amžiaus vaikų matematinių gebėjimų ugdymo praktikomis, lauko tyrinėjimų, stebėjimų ir eksperimentų organizavimo idėjomis, metodais, priemonių pavyzdžiais,

Renginiai

Projektai