foto spt 3 12

Naujienos

Švietimo konsultantas, daugybės inovatyvių švietimo projektų sumanytojas Lukas Benevičius lapkričio 30 dieną Jonavos rajono savivaldybės pedagogams vedė seminarą „Adaptyvi lyderystė“.

 

11 30 matematika2021 m. lapkričio 25 dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje susitiko Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos ir Jonavos Justino Vareikio progimnazijos matematikos mokytojos. Šį susitikimą inicijavo Jonavos rajono savivaldybės „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narė Ina Jakovlevienė ir Justino Vareikio progimnazijos matematikos mokytoja Sigita Rancaitė.
Profesinio dialogo metu  matematikos mokytojos pristatė penktokų matematikos diagnostinio testo rezultatų analizę, pastebėjimus, į ką reikia atkeipti dėmesį ruošiant pradinukus į progimnaziją.

Lapkričio 23 d. Jonavos rajono savivaldybės „Lyderių laiko3“ pokyčių projekto tvarumo palaikymo komandos ir rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio atstovės dalyvavo stažuotėje „Kolegialus mokymasis pamokos sėkmei“. Radviliškio suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė pristatė skyriaus veiklą, pasidalino patirtimi įgyvendinant Radviliškio rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ projektą ir užtikrinant jo idėjų tvarumą, pasidžiaugė mokyklų vadovų įsitraukimu į projekto įgyvendinimą,  suaktyvėjusiu ugdymo įstaigų bendradarbiavimu.

Kaip didžiausias projekto sėkmes, paminėjo  „Mokytojų akademijos“ veiklą,  mokymąsi vieniems iš kitų, dalinimąsi idėjomis ir tikslingą mokytojų bendradarbiavimą planuojant ir organizuojant šiuolaikišką, mokiniams patrauklią matematikos pamoką.

Lapkričio 17 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistės vyko į filmo „ Kaip „Titanikas“ mane išgelbėjo“ peržiūrą. Tai dokumentinis filmas, įkvėptas tikros istorijos apie islandą berniuką, kurio aistra istoriniam laivui „Titanikas“ tapo jo raktu į sėkmę gyvenime.
Filmas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, lūpomis supažindina su šių vaikų išskirtiniais gebėjimais, jų pasaulio matymu. Pagrindinis herojus, dabar jau studentas, tapo visame pasaulyje žinomu vaikų įkvėpėju, siekiančiu, kad mokyklose ir visuomenėje atsirastų vietos visų vaikų skirtingumui.
2021 metais filmas jau sulaukė pripažinimo tarptautiniuose kino festivaliuose JAV - „AutFest Texas“, „Compassion Film Festival“, „Kids First“ – bei Beiruto vaikų ir šeimos filmų festivalyje.
Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos specialistės šį filmą rekomenduoja mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams bei 5-12 klasių mokiniams.

ŠPT informacija

11 15 LL3 Saulute Panerys2021 m. lapkričio 8 d. Jonavos Panerio pradinėje mokykloje susitiko lopšelio - darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos. Šį susitikimą iniciavo Jonavos rajono savivaldybės Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narės Skirmantė Pilsudskienė ir Jelena Galvydytė. Susitikimo tikslas – profesinis dialogas apie matematikos, skaičiavimo ir matavimo gebėjimų ugdymą darželyje ir pradinio ugdymo pakopoje. Lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė J. Galvydytė pristatė ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše numatytą skaičiavimo ir matavimo srities pasiekimų raidą, palygino su priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekte atnaujintu matematinio  ugdymo turiniu.

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
7
8
13
14
15
16
22
24
27
28
29
31

Projektai