foto spt 3 12

Naujienos

04 02 Camino LituanoBalandžio 2 dieną 10 val. Lietuvos švietimo centrų asociacija ir šv. Jokūbo kelio asociacija „Camino Lituano“ organizavo ir žygiu paminėjo Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Žygyje dalyvavo 11 organizacijų iš visos Lietuvos, taip pat ir Jonavos švietimo pagalbos tarnybos Mokytojų švietimo skyriaus vedėjos L. Bizokienės iniciatyva pakviesti miesto bendruomenės atstovai: mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Iš viso susirinko 30 jonaviečių.
Žygis prasidėjo nuo Surviliškio mokyklos (Kėdainių rajonas). Dalyviai galėjo rinktis tris skirtingus maršrutus (3–7 km). Eidami aplankė Zavišinės dvarą, Šventybrasčio bažnyčią ir kelionę baigė Šeteniuose prie Č. Milošo kultūros centro, kur laukė Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopa su skania koše ir karšta arbata.
Dėkojame Kėdainių švietimo pagalbos tarnybai už galimybę prisijungti ir dalyvauti iniciatyvoje, o žygeiviams – už palaikymą, ištvermę ir gerą nuotaiką.

ŠPT informacija

03 29 Mokymai vadovams1Kovo 16 ir 24 dienomis Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Jonavos rajono švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizavo II dalių mokymus „Mokyklos kaita kuriant įtraukią mokyklą: nuo vizijos iki realybės“ rajono švietimo įstaigų vadovams. Mokymus vedė Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Lina Miltenienė, Vilniaus universiteto doc. dr. Jūratė Valuckienė ir Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokyklos  direktorius Vaidas Bacys.
Pirmąją mokymų dieną buvo aptarta įtraukiojo ugdymo samprata ir mokyklos kaitos galimybės. Antroje mokymų dalyje mokyklų vadovai apsilankė Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokykloje. Buvo aplankyti Aukštelkės, Bubių ir Kurtuvėnų skyriai. Vadovai susipažino su įvairia įtraukties praktika (pagalbos vaikui sistema, socialine įtrauktimi, integruotu ugdymu, netradicinėmis erdvėmis, darbu su šeima, demokratija, visos dienos mokykla). Direktorius Vaidas Bacys pristatė mokyklos strategiją ir darbo su personalu ypatumus, akcentuodamas vertybių ir nuostatų aspektus. Švietimo įstaigų vadovai pabaigė kelionę apžiūrėdami Kurtuvėnų regioninio parko ekspoziciją „Kraštovaizdžio įvairovė“.

03 24 UTAKovo 22 d. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyboje vyko susitikimas-diskusija su direktorių pavaduotojais ugdymui ir Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandų atstovais.
Jonavos r. Šveicarijos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaineta Tomaš, rajono UTA koordinacinės grupės narė, pristatė Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, pateikė rekomendacijas mokyklų vadovams. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Čepukėnė, rajono UTA koordinacinės grupės narė, apžvelgė mokymosi aplinkos kaitos perspektyvas, ugdymo turinio atnaujinimo principus, esminius pokyčius. Rajono gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė Idilija Balickienė, NŠA mokymų, susijusių su ugdymo turinio atnaujinimu, dalyvė, pristatė, kaip planuoti pamoką, grįstą kompetencijų ugdymu.
Direktorių pavaduotojai ugdymui, išklausę pranešimus, diskutavo, o išgirsta informacija pasidalins su savo mokyklų bendruomenėmis.

03 22 matematikaaJau tapę tradicija, kad kiekvienais mokslo metais Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vieną savaitę skiriame matematikai. Kovo 14 -18 dienas pasirinkome ne atsitiktinai, nes kovo 14 – oji yra skaičiaus pi gimimo diena. Per matematikos pamokas su mokiniais kalbėjome apie tai, kas yra skaičius pi, kodėl kovo 14 – ąją yra švenčiama jo gimimo diena. Pertraukų metu per mokyklos radiją mokiniai galėjo išgirsti apie skaičiaus pi kilmę ir jo atsiradimo istoriją, paklausyti skaičiaus pi melodijų ir dainelių. Kovo 15 d. (antradienį) vyko matematikos popietė aštuntų klasių mokiniams „Blic turnyras“. Šio turnyro nugalėtojais tapo 8c klasės mokiniai. Trečiadienį (kovo 16 d.) 6 klasių mokinių komandoms vyko matematikos popietė „Jonava skaičiais“. Popietę pravedė ir parengė užduotis 8c klasės mokinė Ugnė D.  Mokiniams teko  atlikti ne tik matematines užduotis, bet ir atsakyti į klausimus apie Jonavą. Penktų klasių mokiniai linksmai ir įdomiai praleido laiką Kahoot viktorinoje „Matematika linksmai“ kovo 17 dieną. Geriausiai sekėsi 5b kl. mokiniams: Linui, Mildai ir Herkui. Septintų klasių mokinių komandos suko galvas Sudoku turnyre kovo 18 dieną. Geriausiai sekėsi 7b klasės komandai.

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytojos

03 17 priesmokyklinio

Kovo 17 d. Jonavos rajono ŠPT vyko priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinės grupės pasitarimas „Gerosios patirties sklaida taikant įvairius ugdymo metodus, programas, priemones“.
Danguolė Kymantienė, metodinės grupės pirmininkė, ir pedagogės iš lopšelių-darželių („Saulutės“, „Pakalnutės“, „Dobilo“), Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos pristatė įvairias matematikai ir kalbai mokytis skirtas priemones. Mokytoja V. Jankauskienė (l/d „Žilvitis“) pristatė savo kūrybinės patirties renginių ir švenčių scenarijų knygelę „Surinkta ir sudėliota“.  Mokytoja D. Borisovienė (l/d „Dobilas“) pristatė savo knygas, kuriose fiksuojami vaikų pasiekimai ir gebėjimai „Aš ir mano gebėjimai“, „Vaikų idėjų vaivorykštė“.

Renginiai

Projektai