foto spt 3 12

Naujienos

04 25 Sveicarijos renginys TŠvietimo problemos analizėje „Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys“ nurodyta, kad viena iš ugdymo kokybės trūkumo priežasčių yra komandinio pedagogų darbo stoka. Siekdama geresnės ugdymo kokybės Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija organizuoja respublikinį socialinių partnerysčių projektą „Kūrybingi mokytojai – sėkmingi mokiniai“, kurio metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai tobulins kompetencijas, dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis. Projektas susideda iš trijų renginių ciklų, ir pirmasis etapas vyko š. m. balandžio 20 d., jo metu Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos, Jonavos rajono Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos, Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos, Kauno J. Laužiko ir Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojai pristatė savo ugdymo įstaigos veiklos sėkmės pavyzdžius, įgyvendintas veiklas.

04 21 Mokytojų klubo narių susitikimasTradiciškai mokinių atostogų metu renkasi Jonavos rajono Mokytojų klubo nariai siekdami pasidalinti naujovėmis, darbo patirtimi.
Šio susitikimo metu Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) pradinio ugdymo ambasadorės Jonavoje: Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Asta Narkevičienė ir Jonavos pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja Reda Jurevičienė, pasidalino mokymuose išgirsta medžiaga apie Bendrųjų ugdymo programų pokyčius (pradinio gamtamokslinio ugdymo ir matematikos): siekius, kompetencijas, iššūkius, mokymosi turinio sritis ir temas, pasiekimų sritis ir lygius.
Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Gražina Pranckevičienė pasidalino patirtimi vykdant integruotas veiklas, kuriomis skatinamas visų bendruomenės narių fizinis aktyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas,  ugdomas kūrybiškumas, domėjimasis tiriamąja veikla,

04 21 Jonavos vaikų lopšelisBalandžio 20 d. Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ lankėsi Jonavos raj. savivaldybės Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rita Lisauskienė ir Kauno raj. Neveronių lopšelio-darželio mokytojų komanda su direktore Airina Juškiene.
Metodinio susitikimo metu lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Violeta Skodienė papasakojo apie STEAM ugdymo idėjų įgyvendinimo pradžią lopšelyje-darželyje, išskyrė esminius STEAM ugdymo principus, akcentavo pagrindines STEAM taikymo problemas, pristatė tiriamosios veiklos etapus.

04 20 logopedų ir spec.pedagogų metodinisBalandžio 20 d. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vyko rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės susirinkimas. Jonavos rajono ŠPT pedagoginės ir psichologinės pagalbos skyriaus specialioji pedagogė Inga Lisovskienė apibendrino Lietuvos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio ekspertinį vertinimą. Justino Vareikio progimnazijos švietimo pagalbos specialistės pasidalino gerąją darbo patirtimi. Logopedė Edita Ruckienė skaitė pranešimą „Mokymas bendradarbiaujant įtraukiojoje klasėje“. Specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė pristatė respublikinį virtualų projektą „Mano spalvoti žodžiai“.
Išklausę pranešimus, gausus būrys švietimo pagalbos specialistų diskutavo aktualiais klausimais.
L. Zajankauskienė, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės pirmininkė

04 06 UA logo

 

Iš Ukrainos atvykę vaikai/paaugliai išgyvena skaudžius įvykius, todėl net ir apsistoję saugioje aplinkoje gali jaustis bei elgtis labai įvairiai: būti jautrūs, dirglūs, liūdni, nerimauti, bijoti arba stipriai pykti, taip pat gali atrodyti viskam abejingi arba būti linksmi ir užsiimti jų amžiui įprastomis veiklomis.

 

  

Dalinamės naudingomis nuorodomis:
* Ukrainietiški vadovėliai: https://sites.google.com/view/svietimieciaiukrainai/visa-lietuva/knygos-ukrainie%C4%8Di%C5%B3-kalba?fbclid=IwAR3BqJe1PBWePiqEPVPz4ei7m_PxCvusxGm2ECH06TuGZrLcFRGAaslsvBI
* Metodinės pedagogų asociacijos interneto puslapis apie ukrainiečių kalbą ir literatūrą: https://ukrmetod.jimdofree.com/
* Emocinė pagalba ukraiečiams (suaugusiems, tėvams, vaikams): https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nukentejusiesiems-nuo-karo-ukrainoje-bus-teikiama-emocine-parama-ir-psichologine-pagalba 
* Paramos vaikams centro psichologų rekomendacijos, kaip padėti Ukrainos vaikams ir paaugliams pasijusti geriau https://bit.ly/3Icud8l 

Renginiai

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
4
5
6
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
30

Projektai