Naujienos

Tamsus paros metas darosi vis ilgesnis, tad didėja rizika pakliūti į vagių bei užpuolikų pinkles. Spalio 21 d. Jonavos kūno kultūros ir sporto centro dziudo treneris Algimantas Bankauskas Jonavos TAU sveikatos, teisės ekonomikos studentus supažindino su savigynos teisiniais pagrindais, trumpai pristatė kas yra būtinoji gintis. Papasakojo apie kai kurias savigynai naudojamas priemones.

D.Vilkelienė, ŠPT metodininkė

Susitikimas su Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojais  ugdymui vyks spalio 26 d., 15 val. Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyboje, 104 kabinete (J. Basanavičiaus g. 7) 

ŠPT informacija

Spalio 12 dieną į Švietimo pagalbos tarnybą susirinkę projekto „Lyderių laiko 3“  kūrybinės komandos narės pasidalino mintimis apie įvykdytas projekto veiklas, pasidžiaugė suaktyvėjusiu ugdymo įstaigų bendradarbiavimu. Kūrybinės komandos vadovė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė pasidžiaugė, kad buriama nauja komanda, kuri rūpinsis projekto tvarumo palaikymu ir veiklų organizavimu. Suformuoti šią komandą įpareigota  Šveicarijos progimnazijos direktorė Gražina Gečienė, o veiklas koordinuoti pavesta  švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus vedėjai Loretai Bizokienei. Projekto tvarumo palaikymo komandoje darbą tęs projekto LL3 kūrybinės komandos narės iš J. Ralio ir Senamiesčio gimnazijų, „Neries“ pagrindinės mokyklos, R. Samulevičiaus ir J. Vareikio progimnazijų, „Saulutės“ lopšelio – darželio ugdymo įstaigų atstovės.  Džiaugiamės naujai prisijungusiomis narėmis  Panerio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Skirmante Pilsudskiene bei Užusalių mokyklos – daugiafunkcio centro matematikos mokytoja Aušra Kuzmickiene.

Susitikimo metu aptarti Jonavos rajono mokinių pasiekimai ir pažanga, išanalizuoti trejų mokslo metų NMPP, PUPP, VBE duomenys, diskutuota dėl veiklos krypčių ir švietimo tobulinimo prioritetų. Nutarta, kad Projekto tvarumo palaikymo komanda, siekdama užtikrinti projekto idėjų tęstinumą ir remdamasi Jonavos rajono savivaldybės mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatais, sieks užtikrinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą stiprinant profesinius dialogus tarp ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų bei organizuos įvairias veiklas, ugdančias mokinių matematinius gebėjimus. Bendradarbiaujant su Jonavos rajono matematikos mokytojų metodine grupe bei Jonavos ŠPT mokytojų švietimo skyriumi bus siekiama organizuoti metodinius renginius, diskusijas ir kitas veiklas, padėsiančias stiprinti mokytojų dalykines kompetencijas bei gerinti mokinių pasiekimus matematikos pamokose.

Renginiai

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
4
5
9
11
12
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
30
31

Projektai