foto spt 3 12

Naujienos

ismJonavos rajono savivaldybė, realizuodama ilgalaikius švietimo politikos tikslus ir kaitos kryptis, siekia įgyvendinti priemones, skatinančias Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių vadovų lyderystę, profesinį augimą ir aukštos kompetencijos vadovų rezervo rengimą.
Savivaldybė numato dalinai finansuoti (padengiant 75 proc. studijų kainos) 3 studijų vietas 2022-2023 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros studijų programoje „Švietimo lyderystė“. Daugiau informacijos apie šią studijų programą galima rasti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto tinklalapyje https://www.ism.lt/svietimo-lyderyste
Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantūros programoje „Švietimo lyderystė“.
Paraiškas gali teikti Jonavos rajono švietimo institucijų, mokyklų vadovai, vadovų pavaduotojai, mokytojai bei kiti švietimo sistemos darbuotojai, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams.
Kandidatų atrankos etapai: 
I etapas. Paraiškų teikimas ir kandidatų atranka savivaldybėje 2022 m. birželio 1–10 d. Į antrą etapą bus pakviesti tik savivaldybės atranką praėję kandidatai. Atranka savivaldybėje negarantuoja automatinio patekimo į studijuojančiųjų sąrašą. Kandidatai, praėję atranką savivaldybėje, dalyvauja antrame atrankos etape, kurį organizuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
II etapas. Kandidatų atranka ISM Vadybos ir ekonomikos universitete iki 2022 m. birželio 20 d. 
Programą įgyvendina Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Paraiškas siųsti iki birželio 10 d. programos koordinatorei Ingai Sadzevičienei el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 652 49784.

Pridedamos paraiškos teikimo sąlygos ir paraiškos forma.

05 31 UTAGegužės 30 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko viešoji konsultacija-diskusija „Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip keičiasi mokinių pasiekimų vertinimas?“. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „YouTube“ kanale.
Viceministras prof. dr. Ramūnas Skaudžius skaitė pranešimą „Pokyčiai bendrajame ugdyme: kaip užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę?“, o Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja dr. Asta Ranonytė – pranešimą „Vidurinio ugdymo pokyčių diegimas“. Vėliau vyko diskusija, kurioje kartu su pranešėjais dalyvavo Lietuvos gimnazijos asociacijos prezidentas, Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorius Darius Mockus; Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Karolina Pralgauskytė; Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos koordinatorė, Vilniaus Senvagės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja metodininkė Daiva Lebendnikaitė; Bendrojo ugdymo tarybos narė, švietimo ekspertė dr. Eglė Pranckūnienė.

ŠPT informacija

uta 3Gegužės 27 d. 13 val. įvyko savivaldybių UTA komandų gerosios patirties renginys – vaizdo konferencija. Sveikinimo žodį tarė NŠA direktorė Rūta Krasauskienė, veiklos ataskaitą pateikė Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos koordinatorė Kristina Paulikė. Renginio metu buvo pristatytos savivaldybių komandų funkcijos ir veikla, o savo įspūdžiais bei patarimais dalinosi Druskininkų, Mažeikių, Pagėgių savivaldybių atstovai. Mūsų savivaldybės gerąją patirtį pristatė UTA koordinacinės darbo grupės narė, Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos direktorė Gražina Gečienė.
NŠA metodininkė Elmyra Jurkšaitienė informavo, kad tolesni pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas mokymai prasidės spalio mėnesį.

ŠPT informacija

05 24 projektasss

Įgyvendintas projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0042 „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas“, kuris buvo finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto dalyviai – jaunimas, kuriems mokymus vedė lektoriai. Jaunimas galėjo rinktis 4 mokymų programas: „Mano mėgstama veikla – finansinis garantas“, „Asmeninio efektyvumo ir atsakomybės didinimas“, „Kūrybiškas problemų sprendimas“ ir užsienio (anglų) kalbos mokymai.
Organizuoti mokymai suteikė jaunimui įgūdžių, padidino pasitikėjimą savimi, o įgytos žinios bus naudingos studijuojant, padės įsidarbinti. Mokymai apėmė žmogaus įsitikinimų, baimių įveikimo, streso valdymo, tikslų nustatymo, plano sudarymo teorines paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Projekto dalyviai buvo mokomi vadovautis aiškiai iškeltais tikslais ir vertybėmis, valdyti savo veiklą, lavinti pasitikėjimą savimi, atrasti kūrybingą požiūrį į veiklą ir kasdienius darbus, efektyviai panaudoti asmeninius gebėjimus praktinėje veikloje.
Praktinių užsiėmimų metu projekto dalyviai išsigrynino mėgstamas veiklas ugdomojo vadovavimo („koučingo“) pagalba, nusistatė norimą pasiekti tikslą ir sudarė konkrečių veiksmų planą jam pasiekti, tikėtina, kad tai padės susirasti darbą, mėgstamą veiklą.
Gegužės 24 d. Jonavos rajono švietimo pagalbos direktorius Vytautas Žebrauskas ir projekto koordinatorė Giedrė Kalibatienė visiems projekto dalyviams įteikė pažymėjimus, kuriuose  nurodyta, kokius mokymus baigė. Taip pat buvo įteiktos padėkos lektoriams ir savanoriams.

G. Kalibatienė, Mokytojų švietimo skyriaus metodininkė

Renginiai

Projektai