PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEDĖJA

EGLĖ VAICEKAUSKIENĖ

Skyriaus vedėjas užtikrina ir koordinuoja Tarnybos ir Skyriaus nuostatuose apibrėžtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, organizuoja Skyriaus darbą, planuoja jo veiklos tobulinimą, atsako už veiklos kokybę ir rezultatus, tvarkomųjų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą, atstovauja Skyriui Nacionalinėje švietimo agentūroje, švietimo įstaigose ir kitose institucijose.

Kontaktai: tel.: 861401214, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________

 

CENTRALIZUOTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJAS

ALGIMANTAS STUCKAS


Skyriaus vedėjas planuoja ir organizuoja skyriaus darbą įgyvendinant biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Kontaktai: tel.: 8 630 18213, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________

MOKYTOJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJA

LORETA BIZOKIENĖ


Skyriaus vedėjas koordinuoja rajono mokytojų metodinę veiklą ir kvalifikacijos tobulinimo procesą rajone, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą rajone, Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajoninių etapų organizavimą.

Kontaktai: el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_____________________________________________________

ŪKIO DALIES VEDĖJAS

ARŪNAS JANČIAUSKAS


Organizuoja Tarnyboje atliekamas ūkines operacijas, jas planuoja, rūpinasi turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoja ir prižiūri tiesiogiai pavaldaus personalo darbą.

Kontaktai: tel. 8 615 47758, el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.