foto spt 3 12

Projektas „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas“ tikslas - pagerinti neaktyvių darbingų Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje suteikiant jiems naujų įgūdžių, reikalingų darbinio užimtumo gerinimui, tampant aktyviais Jonavos miesto bendruomenės nariais. Veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0042 „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas“.

 Projekto tikslinė grupė – darbinti ekonomiškai neaktyvūs (iki 29 m.) Jonavos miesto gyventojai. Projekto dalyviai turės galimybę dalyvauti šiuose mokymuose:

- mokymai „Mano mėgstama veikla – finansinis garantas“,

- mokymai „Asmeninio efektyvumo ir atsakomybės didinimas“,

- mokymai „Kūrybiškas problemų sprendimas“,

- užsienio (anglų) kalbos mokymai.

Veiklų pradžia: 2021 m. gruodžio 1 d.

Dėl dalyvavimo projekte prašome kreiptis į Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybą, adresu J. Basanavičiaus 7, Jonavoje, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 8 349 52866

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
9
10
16
17
21
22
23
24
25
26
29
30
31

Renginių registracija

Projektai