MOKYTOJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTAI

METODININKAI:

DALIA VILKELIENE
el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIUDA URBONIENĖ
el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, rūpintsi jų paieška, akreditacija ir dokumentacija;
  • konsultuoja pedagogus ir kitus suaugusiuosius kvalifikacinių programų rengimo klausimais;
  • rengia rajono ir šalies projektų paraiškas, siekiant gauti įvairių fondų finansinę bei intelektualinę paramą;
  • organizuoja Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių rajono etapus;
  • rūpinasi rajono mokinių ir juos lydinčių asmenų/mokytojų dalyvavimu Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių regiono/respublikos etapuose: rengtia dokumentus, organizuoja pavėžėjimą, konsultuoja mokytojus ir mokyklas vykimo ir dalyvavimo olimpiadose klausimais;
  • inicijuoja ir organizuoja Lietuvai svarbių, atmintinų datų minėjimo renginius;
  • bendradarbiauja su žiniasklaida, rengia straipsnius tarnybos veiklos viešinimo tikslais;
  • inicijuoja ir organizuoja kūrybinių darbų parodas.

 

BIBLIOTEKININKAI:

LIUDA URBONIENĖ
el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LAIMUTĖ ŽEBRAUSKIENĖ
el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.