Šiuo metu laikinai stabdomas priėmimas į Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos laisvas darbo vietas, kol bus patikslintos priėmimo sąlygos.