2021 m. lapkričio 8 d. Jonavos Panerio pradinėje mokykloje susitiko lopšelio - darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir Jonavos Panerio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos. Šį susitikimą iniciavo Jonavos rajono savivaldybės Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos narės Skirmantė Pilsudskienė ir Jelena Galvydytė. Susitikimo tikslas – profesinis dialogas apie matematikos, skaičiavimo ir matavimo gebėjimų ugdymą darželyje ir pradinio ugdymo pakopoje. Lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė J. Galvydytė pristatė ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše numatytą skaičiavimo ir matavimo srities pasiekimų raidą, palygino su priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos projekte atnaujintu matematinio  ugdymo turiniu.

Panerio pradinės mokyklos mokytoja Eridana Tabūnienė pasidalino atnaujintos pradinio ugdymo bendrosios programos projekto naujovėmis, priminė matematikos mokymosi turinį 1 klasėje, į ką reikia atkreipti dėmesį ruošiant priešmokyklinukus mokyklai. Profesinio dialogo metu mokytojos aktyviai diskutavo apie programinius matematinių gebėjimų reikalavimus ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme, sklandaus perėjimo iš vienos pakopos į kitą sąlygas. Užvirė diskusija ir apie lietuvių kalbos turinio dermę, analizuotos konkrečios situacijos. S. Pilsudskienė pristatė ir kartu su abiejų įstaigų mokytojais aptarė kitas Lyderių laikas 3 komandos planuojamas veiklas. Susitikimo dalyviai išsakė profesinių dialogų poreikį ir naudą, darbinėje atmosferoje diskutuojant rūpimomis temomis. Tai pirmoji Lyderių laikas 3 komandos suplanuota matematinių pasiekimų gerinimo bendradarbiaujant veikla šiais mokslo metais.

LL3 komandos narės Skirmantė Pilsudskienė ir Jelena Galvydytė

Renginiai

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
4
5
9
11
12
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
30
31

Projektai