TŪM logotipasJonavos rajono savivaldybės TŪM pažangos plane išsikelti ambicingi tikslai, kuriais siekiama gerinti mokinių asmeninę pažangą ir akademinius pasiekimus visapusiškai lavinant bendrąsias kompetencijas  ir stiprinant mokymosi motyvaciją. Tikslams įgyvendinti numatytos įvairios priemonės: mokyklų modernizavimas, ugdymosi erdvių atnaujinimas ir naujų įkūrimas, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, mokytojų ir pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų vadovų lyderystės stiprinimas. Viena iš priemonių - tinklo mokyklų prieinamumo gerinimas (kelionių, siekiant mokinius ir mokytojus pavėžėti į laboratorijas, kultūrinius renginius, stažuotes ir kt.  Jonavos rajone, šalyje, finansavimas).

Naudodamiesi šia galimybe ,,Neries“ pagrindinės mokyklos mokytojai per 2024 m. pirmąjį pusmetį suorganizavo 26 išvykas į universitetus, muziejus, parodas, kur mokiniai mokydamiesi laboratorijose ar aktyviai dalyvaudami įtraukiose  edukacinėse veiklose tobulino individualius gebėjimus, mokėsi dirbti komandose, įgijo naujos patirties. Įsimintinos kultūros pamokos  Kauno Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės, Vilniaus MO, Valdovų rūmų muziejuose, STEAM edukacijos Kauno zoologijos sode, Vilniaus Energetikos ir technikos, Molėtų Etnokosmologijos muziejuose, KTU, LSMU laboratorijose ir kt. Įvairiose išvykose dalyvavo pusšešto šimto mokinių. Įvyko keturios įtraukiojo ugdymo ir kultūros srities  mokytojų išvykos – stažuotės, kuriose dalyvavo įvairių rajono mokyklų pedagogai, pagalbos specialistai.

Buvo surengtos penkios tinklaveikos išvykos, kurių metu į ,,Neries“ mokyklą atvykę mokiniai iš Kulvos Abraomo Kulviečio  mokyklos, Šveicarijos progimnazijos ir Užusalių skyriaus, Ruklos Jono Stanislausko  ir Žeimių mokyklų – daugiafunkcių centrų dalyvavo STEAM laboratorijoje kūrybinėse dirbtuvėse, kurias vedė pradinio ugdymo mokytojos A.Aksinavičienė,  J.Jakaitienė, J.Zigmantaitė, D.Vaitukaitienė, joms talkino V.Takarevičienė ir J.Daugėlė. Vyresnių klasių mokiniams patyriminės veiklos pamokas vedė fizikos mokytoja V.Knygauskienė, informatikos mokytoja N.Urbonavičienė, technologijų mokytojas R.Butiškis. Smagią mokinių lyderystės stiprinimo išvyką į Anykščius rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovams surengė mokytojos V.Bučiūnienė, D.Vaitukaitienė ir I.Dūdienė.

Ugdymas kitose (ne mokyklos) erdvėse mokiniams  patrauklus ir įdomus, nes siejamas su praktine patirtimi, bendrųjų kompetencijų tobulinimu.

,,Neries“ mokyklos  bendruomenės nariai dėkingi UAB ,,Jonavos autobusai“ eksploatacijos skyriaus vadovei R. Stankevičienei ir  autobusų vairuotojams  už rūpestingumą ir  dėmesį.

 

 

V.Adomėlienė, Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

Renginiai

Pr An Tr Kt Pn Šš Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Renginių registracija

Projektai