2023-05-18

Gegužės 17 d. vyko Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ organizuojama respublikinė konferencija, sukvietusi ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbos specialistus pasidalinti žiniomis, idėjomis, gerosios praktinės veiklos pavyzdžiais, kaip jų taikomi inovatyvūs metodai ir strategijos gerina ugdymo(si) kokybę. Pranešimus pristatė trylika pranešėjų iš respublikos ugdymo įstaigų: šeši Jonavos, trys Kauno, po vieną Šiaulių, Molėtų, Vilniaus, Kaišiadorių. Dauguma pranešėjų akcentavo patirtinio mokymosi svarbą. Tai – mokymasis veikiant, kai besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo, o kartais ir kitų patirties. Žaismė ir atradimai ugdymo procese daro jį patrauklų ugdytiniams.

Buvo smagu dalintis patirtimi ir pasidžiaugti kitų įstaigų sėkmėmis.

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ direktorės pavaduotoja ugdymui Neringa Petrusevičienė

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
9
13
15
16
22
23
24
28
29
30

Renginių registracija

Projektai