foto spt 3 12

07 03 matematika2022-06-22

2022 m. birželio 2 dieną Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė mokinių ir mokytojų tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Matematika aplink mus“, kuri mokykloje organizuojama jau nuo 2012 metų. Rajoninę konferenciją, kuri yra viena iš savivaldybės LL3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo veiklų, organizavo matematikos mokytojos V. Rimkevičienė, E. Miliukienė, D. Prochorovienė.
Konferencijos tikslas – skatinti mokinius plačiau ir nuodugniau domėtis matematika, jos pritaikymu įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse. Siekiama ugdyti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir pasitikėjimą savo gebėjimais dalinantis patirtimi, taip pat stiprinti mokyklos bendravimą su kitomis rajono mokyklomis.


Pranešimus pristatė Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai, taip pat svečiai iš Jonavos Justino Vareikio, Raimundo Samulevičiaus ir Jonavos raj. Šveicarijos progimnazijų. Veiksmų su dešimtainėmis trupmenomis pritaikymas realiame gyvenime buvo demonstruojamas pranešime „Matematinė ekskursija į parduotuvę“ (5 kl.). Kaip sekėsi susipažinti su erdviniais kūnais, parodė 6 kl. mokinės pranešime „Erdviniai kūnai šalia mūsų“. Svečiai iš Šveicarijos progimnazijos atvežė inžinerinį-matematinį projektinį darbą „Vabalų viešbutis“ (6 kl.). J. Vareikio progimnazijos mokiniai pristatė labai įdomų ir naudingą tiriamąjį darbą „Mokymosi proceso savistaba“ (7 kl.). Mokiniai visą mėnesį fiksavo savo atliekamų namų darbų trukmę, išsiaiškino, kurių dalykų pamokoms tenka ruoštis ilgiausiai, kuriomis savaitės dienomis jie labiausiai užsiėmę ir pan. Įdomu buvo klausyti ir kitų pranešimų: „Internetas paauglio gyvenime“ (7 kl.) bei „Nuostatos susiformavimas, sprendžiant matematikos uždavinius“ (8 kl.). R. Samulevičiaus progimnazijos stendiniuose pranešimuose buvo galima išvysti praktinius darbus „Pavasario ženklai“ (tangramas) (7-8 kl.) bei „Figūrų plotai“ (5 kl.).

Renginiai

Projektai