foto spt 3 12

05 06 etikos konferencija

Balandžio 26 d. įvyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo (etikos) besimokančių mokinių ir mokytojų kasmetinė konferencija. Šiemet konferencijos „Mieli tėveliai, kodėl mes (ne)susišnekame?“ tikslas – bendradarbiauti, susipažinti bei pasimokyti vieniems iš kitų, kartu gvildenant aktualias dorovines temas.
Mokyklų komandos pristatė savo darbus – bendraamžių, tėvų apklausas, plakatus, pristatymus, vaidybinius siužetus ir inscenizacijas. Konferencijos viešnia psichologė Snieguolė Cėgienė pateikė įdomių psichologinių žinių. Konferencija vyko Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje, kurioje dalyvavo 6–8 klasių mokiniai iš penkių rajono mokyklų: Jonavos rajono Užusalių mokyklos-daugiafunkcio centro, R. Samulevičiaus progimnazijos, J. Vareikio progimnazijos, „Neries“ pagrindinės bei „Lietavos“ pagrindinės mokyklos. Mokinius ruošė mokytojos: J. Klibavičienė, E. Pilvinienė, L. Trilikauskienė ir V. Vyčienė.

V. Vyčienė, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos etikos mokytoja

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
9
10
16
17
21
22
23
24
25
26
29
30
31

Renginių registracija

Projektai