foto spt 3 12

04 28 saulutė 1Balandžio 28 d. Jonavos vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ su darželio, Panerio pradinės mokyklos, Šveicarijos progimnazijos ir Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo mokytojais svarstėme apie priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimą. Aptarėme atnaujinto ugdymo turinio kokybės kriterijus, vertinimo tikslus, būdus, kompetencijų ugdymo ypatumus, mokytojo, mokinio, tėvų atsakomybę. Atnaujintoje ugdymo programoje akcentuojamos asmenybės vertybės, o ne akademiniai pasiekimai, išryškinama mokytojo santykio su mokiniu svarba siekiant ugdymosi tikslų. Išsakytas nuogąstavimas dėl programos įgyvendinimo pradžios šiais metais rugsėjo mėnesį, manant, kad esame menkai pasiruošę, į programos atnaujinimui skirtus mokymus ne visi norintys pateko, pernelyg skubota programos įgyvendinimo pradžia, neliekant laiko gilesnei programos analizei ir diskusijoms, baiminantis didžiulės programos įgyvendinimui skirtos medžiagos apimties.

Kolegos siūlė pasikliauti savo sugebėjimais ir patirtimi, dalinosi įžvalgomis apie įsivertinimo būdus su priešmokyklinio amžiaus vaikais, išsakė nuomonę apie vertinimo iššūkius, prilyginant vaiko pasiekimus trims pasiekimų lygmenims, svarstė apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pasiekimų vertinimą, išryškinant individualią pažangą per laikotarpį. Drauge išmėginome Flinga programėlę, kuri leido anonimiškai ir čia pat gyvai užrašyti savo mintis, likusias po diskusijos: „Mažiau popierizmo“, „Labai daug informacijos, medžiagos, kol išstudijuosim“, „Neramina, kad laiku nebuvo suorganizuoti mokymai mokytojams, supažindinant su programa, metodiniais rinkiniais“, „Kaip suplanuoti veiklas iš anksto, jei siūloma įgyvendinti vaikų idėjas“, „Neaišku, ar mokyti vaikus mažųjų raidžių“, „Vertinimas gal vienas nereikalingiausių dalykų ugdyme – tai tvirtina ir psichologai. Rengiant programas tai turėjo būti apsvarstyta“, „Neramina veiklos, kuriose siūloma daug darbų, panaudojant skaitmenines priemones“, „Kaip vaikams pristatyti kriterijus, ar akcentuoti prastai ir labai gerai atliktą darbą?“. Suprantama, kad gyvename nuolat besikeičiančioje tikrovėje, kad vykstant esminiams vertybiniams pokyčiams, turi keistis ir ugdymo turinys, tačiau bet kokiai naujovei nepaviršutiniškai pažinti ir perprasti reikalingas laikas analizei, diskusijoms, mėginimams mažais žingsneliais ir aptarimams, kaip sekėsi dar prieš pradedant ją įgyvendinti.

Jelena Galvydytė, Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ direktorė

Renginiai

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
7
8
13
14
15
16
22
24
27
28
29
31

Projektai